Khóa học

All Chương trình Chiêu sinh

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục K.09 năm 2023

Để góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình hiện nay…

Khóa Đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học – K.13

Cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Khóa bồi dưỡng Công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường

Khóa Bồi dưỡng Công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao năng lực về phương pháp và kỹ năng thực hiện các hoạt động truyền thông…

Thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ, chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng quy định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo […]

Principal’s Academy – “4 Vai trò trọng yếu của Hiệu trưởng” chương trình huấn luyện đẳng cấp quốc tế về lãnh đạo dành cho Hiệu trưởng và các nhà quản lý giáo dục

Lãnh đạo con người là một nghệ thuật và hoàn toàn khác với quản lý một công việc cụ thể. Lãnh đạo thực thụ cần nắm bắt 4 yếu tố của một con người gồm: trí tuệ, thể chất, cảm xúc, tinh thần. Khi Hiệu trưởng thấu hiểu và trân trọng sức mạnh của giáo viên và cán bộ nhân viên trên cả 4 yếu tố, họ sẽ phát hiện và phát huy được sự sáng tạo, đam mê và tiếng nói của toàn thể đội ngũ vào mục tiêu chung của toàn trường…

Khóa BD nâng cao năng lực quản trị đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc năm 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phòng GD-ĐT huyện Cần Giuộc mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với những nội dung sau: Đối tượng bồi dưỡng – Những người […]

CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG, CHUYÊN BIỆT VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC, KHÓA 07 NĂM 2023

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác- Khóa 07 năm 2023