Khoa học công nghệ

Th11
06

Họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Ứng dụng ChatGPT trong dạy học và quản lý nhà trường”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định chương trình bồi dưỡng “Ứng dụng ChatGPT trong dạy học và quản lý nhà trường”

DETAIL
Th10
25
Th10
05

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022, mã số: B2022-HQG-01 do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022 “Nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện làm việc của giáo viên và sức khỏe của trường phổ thông (School Health) tại Việt Nam”

DETAIL
Th9
29

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức thẩm định các Chương trình bồi dưỡng theo các Quyết định 580, 588/QĐ-CBQLGDHCM

DETAIL
Th9
28

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần King Attorney

Ngày 26/9/2023, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần King Attorney (KA)

DETAIL
Th9
14

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1, Tp.Đà Nẵng về phối hợp, tổ chức bồi dưỡng các chương trình cho công chức, viên chức

Ngày 13 tháng 9 năm 2023, buổi làm việc, hợp tác tổ chức tại phòng họp 2, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có TS. Vũ Quảng – Hiệu trưởng […]

DETAIL
Th8
23

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức thẩm định Chương trình bồi dưỡng “Kỹ năng Hành chính – Văn phòng trong cơ sở giáo dục”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức thẩm định chương trình bồi dưỡng “Kỹ năng Hành chính – Văn phòng trong cơ sở giáo dục” của nhóm biên soạn TS. Phạm Thị Tuyết Minh và ThS. Phạm Công Hiệp theo Quyết định số 488/QĐ-CBQLGDHCM. Căn cứ vào đề xuất thẩm định Chương […]

DETAIL
Th8
09

Announcement Regarding the Organization of the International Scientific Conference on “CAREER ORIENTATION AND BUSINESS STARTUP IN THE DIGITAL ERA – SOLUTIONS FOR VIETNAMESE EDUCATION”

The Institute for Educational Management HCMC is pleased to announce and invite contributions of papers to the forthcoming International Scientific Conference on “Career Orientation and Business Startup in the Digital Era – Solutions for Vietnamese Education” 1. Objectives – To establish an academic forum to exchange updated scientific information and report research findings, along with […]

DETAIL