Tiêu đề Số hiệu Ban hành Hiệu lực Cơ quan
Tổ chức, hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú 03/2023/TT-BGDĐT 06/02/2023 Còn hiệu lực Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh 4026/BGDĐT-GDCTHSSV 01/09/2017 Còn hiệu lực Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023 599/QĐ-BGDĐT 28/02/2023 Còn hiệu lực Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục 4709/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Còn hiệu lực Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục 733/CT-BGDĐT 10/05/2023 Còn hiệu lực BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO