Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng

Th11
06

Kết quả xác định Danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện Quyết định số 686/QĐ-CBQLGDHCM ngày 20/10/2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng xác định

DETAIL