Bồi dưỡng

Th8
14

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG, CHUYÊN BIỆT VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC KHÓA 1 NĂM 2023

Sáng ngày 12/8/2023 tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã diễn ra buổi bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác khóa 1 năm 2023. Tham dự buổi lễ có […]

DETAIL
Th4
11

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tổ chức lớp tập huấn “kinh nghiệm và kỹ năng đăng bài trên tạp chí quốc tế”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức lớp tập huấn “Kinh nghiệm và kỹ năng đăng bài trên tạp chí quốc tế” cho đội ngũ viên chức nhà trường.

DETAIL
Th4
10

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Tp. Đà Nẵng

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1, thành phố Đà Nẵng.

DETAIL