Hợp tác quốc tế

Th11
27

Tài liệu Hội thảo Khoa học quốc tế năm 2023

1. Báo cáo đề dẫn Hội thảo Vũ Quảng – Hiệu Trưởng Trường CBQL giáo dục TP. Hồ Chí Minh (tải về) 2. Xây dựng mô hình trường Đại học cạnh tranh hướng tới cơ hội nghề nghiệp cho người học Agustinus Hermino – Đại Học Quốc gia Lào, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân […]

DETAIL
Th11
06

Kết quả xác định Danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện Quyết định số 686/QĐ-CBQLGDHCM ngày 20/10/2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng xác định

DETAIL
Th8
09

Announcement Regarding the Organization of the International Scientific Conference on “CAREER ORIENTATION AND BUSINESS STARTUP IN THE DIGITAL ERA – SOLUTIONS FOR VIETNAMESE EDUCATION”

The Institute for Educational Management HCMC is pleased to announce and invite contributions of papers to the forthcoming International Scientific Conference on “Career Orientation and Business Startup in the Digital Era – Solutions for Vietnamese Education” 1. Objectives – To establish an academic forum to exchange updated scientific information and report research findings, along with […]

DETAIL