Kết quả xác định Danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện Quyết định số 686/QĐ-CBQLGDHCM ngày 20/10/2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp trường năm 2024 vào ngày 26/10/2023. Kết thúc buổi họp, Hội đồng thống nhất có 4 đề xuất đề tài được đánh giá đạt và yêu cầu các chủ nhiệm đề tài điều chỉnh thành tên đề tài như sau:

  1. Đề tài “Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018”.
  2. Đề tài “Dạy học các chuyên đề kỹ năng trong Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương theo định hướng phát triển năng lực”.
  3. Đề tài “Thực trạng tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế ở trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ”.
  4. Đề tài “Tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế ở các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ”.

Hội đồng cũng yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nhanh chóng hoàn thiện lại các đề xuất đề tài và gửi lại cho Phòng QLĐT&KHCN tiếp tục thực hiện quy trình theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *