TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TPHCM

Bồi dưỡng cán bộ quản lý nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình hiện nay.

TÀI LIỆU

Thư viện bài giảng cho cán bộ quản lý giáo dục về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giáo dục, …

VĂN BẢN

Hệ thống các văn bản giáo dục đã ban hành, đi kèm thông tin hiệu lực, phạm vi ảnh hưởng, cập nhât, thay đổi, … cùng nhiều thông tin khác.

CHIÊU SINH

Thông báo chiêu sinh, khai giảng các lớp Bồi dưỡng cán bộ giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng giáo viên, phổ cập kiến thức giáo dục, …

BLOG GIÁO DỤC, BỒI DƯỜNG CÁN BỘ

CÓ HỌC VẤN KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC NHƯ MỘT KẺ XẤU; CÓ ĐẠO ĐỨC KHÔNG CÓ HỌC VẤN NHƯ MỘT NGƯỜI THÔ BỈ

 

— Roosevelt —

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục

Bộ giáo dục & Đào tạo ban hành Chỉ thị 733/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục

Chi tiết

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 599/QĐ-BGDĐT về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023.

Chi tiết

Tổ chức, hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú

Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây viết tắt là trường PTDTBT) bao gồm: tổ chức và quản […]

Chi tiết

Chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục

“Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh” và “Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.”  (Luật Trẻ em, 2016).

Chi tiết

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh

Chi tiết

Bài giảng Bồi dưỡng cán bộ

XEM THÊM

Tài liệu Hội thảo Khoa học quốc tế năm 2023

1. Báo cáo đề dẫn Hội thảo Vũ Quảng – Hiệu Trưởng Trường CBQL giáo dục TP. Hồ Chí Minh (tải về) 2. Xây dựng mô hình trường Đại học cạnh tranh hướng tới cơ hội nghề nghiệp cho người học Agustinus Hermino – Đại Học Quốc gia Lào, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tải […]

NGƯỜI LÃNH ĐẠO ĐƯỢC TẠO RA CHỨ KHÔNG ĐƯỢC SINH RA

Học, học nữa, học mãi. Tri thức là chìa khóa mở cửa tương lai