Thực hiện Quyết định số 179,180/QĐ-CBQLGDHCM, vào sáng các ngày 28/3 và 02/4/2024, tại Phòng họp 2 của trường, Hội đồng đã thẩm định các tài liệu bồi dưỡng gồm:
1. Thiết kế và tổ chức hoạt động STEM ở trường phổ thông (TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên).
2. Bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt động giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông (ThS. Trần Thị Hảo làm chủ biên).
Hội đồng đều đánh giá cao tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn của các tài liệu. Với cấu trúc và thời lượng phù hợp, nội dung các chuyên đề rõ ràng, cụ thể hướng đến hình thành và phát triển  năng lực người học, Hội đồng đánh giá các tài liệu đạt yêu cầu. Tuy nhiên, nhóm biên soạn cần chỉnh sửa, bổ sung thêm các nội dung như bài tập tình huống, các câu hỏi thảo luận, các vấn đề lý luận liên quan tài liệu bồi dưỡng để tăng tính giá trị của tài liệu.

Một số hình ảnh của buổi họp:

Tin và ảnh: P.QLĐT&KHCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *