Thực hiện Quyết định số 230,261,292/QĐ-CBQLGDHCM, vào sáng các ngày 25/4 và 08/5 và ngày 22/5, tại Phòng họp 2 của trường, Hội đồng thẩm định các tài liệu bồi dưỡng được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng gồm:

  1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường hiệu quả giảng dạy (Chủ biên: ThS. Hoàng Đình Thái).
  2. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Trung tâm ngoại ngữ, tin học (Chủ biên: TS. Trần Thanh Nguyện).
  3. Tài liệu của chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ (Chủ biên: TS. Nguyễn Ngọc Chung)

Hội đồng đều đánh giá cao tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn của các tài liệu và chương trình bồi dưỡng được biên soạn. Đây là các chương trình bồi dưỡng mới được chủ biên đề xuất để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của người học. Sau khi thẩm định, Hội đồng đã cho ý kiến góp ý đối với từng nội dung của chương trình và tài liệu. Kết thúc buổi họp, Hội đồng đề nghị chủ biên và nhóm biên soạn cần chỉnh sửa, bổ sung thêm các nội dung theo góp ý…. để tăng tính giá trị của chương trình và tài liệu bồi dưỡng đồng thời thực hiện các nội dung tiếp theo theo kết luận của Hội đồng. 

Một số hình ảnh của buổi họp:

Tin và ảnh: P.QLĐT&KHCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *