Blog

Th5
09

TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC”

Vào chiều ngày 08/5/2024, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Trung tâm ngoại ngữ, tin học” của nhóm biên soạn do TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên (theo Quyết định số 261/QĐ-CBQLGDHCM). Hội […]

DETAIL
Th4
07

TỌA ĐÀM CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY

Tọa đàm trao đổi, chia sẻ các nội dung về: Xây dựng & hoàn thiện chiến lược phát triển cho nhà trường; Nâng cao chất lượng học tập cho học sinh bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy; Các kỹ năng quản trị nhà trường…

DETAIL
Th4
03

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định các tài liệu bồi dưỡng

Thực hiện Quyết định số 179,180/QĐ-CBQLGDHCM, vào sáng các ngày 28/3 và 02/4/2024, tại Phòng họp 2 của trường, Hội đồng đã thẩm định các tài liệu bồi dưỡng gồm: 1. Thiết kế và tổ chức hoạt động STEM ở trường phổ thông (TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên). 2. Bồi dưỡng năng lực […]

DETAIL
Th4
01

Thông báo Danh mục đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện các Quyết định số 1003, 1074, 1075, 1076/QĐ-CBQLGDHCM Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức các Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2024, sau khi hoàn thiện các hồ sơ tuyển chọn, kết quả danh mục có 4 đề tài KH&CN […]

DETAIL
Th4
01

Thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

DETAIL
Th3
29
Th3
22

TỌA ĐÀM “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Cố vấn Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu (TET), Australia phối hợp tổ chức Tọa đàm “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY”

DETAIL
Th3
05

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2023, mã số: C2023.30.02 do TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ nhiệm

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2023 “Xây dựng bộ chỉ số phát triển giáo dục ở địa phương và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện”, mã số: C2023.30.02 do TS. Trần Thanh Nguyện […]

DETAIL