Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Tp. Đà Nẵng

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1, Tp. Đà Nẵng do Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 04/02/2023.

Dự lễ khai giảng về phía Trường CBQLGD Tp.HCM có TS. Lê Đình Huấn – Phó Trưởng phòng quản lý đào tạo và Khoa học công nghệ; về phía Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 của Thành phố Đà Nẵng có ông Trịnh Xuân Vịnh Giám đốc, ông Nguyễn Phan Duy Vũ phó giám đốc, bà Hoàng Thị Minh Tâm Trưởng phòng đào tạo, bồi dưỡng; đại diện lãnh đạo bộ phận chuyên môn thuộc 2 đơn vị và cùng sự có mặt của gần 140 học viên tham gia lớp học.

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương được tổ chức nhằm trang bị cho học viên khối kiến thức đảm bảo đúng chương trình của Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 423/QĐ-BNV, ngày 02 tháng 6 năm 2022 về Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương. Chương trình bồi dưỡng với tổng thời lượng 80 tiết, bao gồm 10 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), kiểm tra, đi thực tế, cụ thể:

Phần I: Kiến thức có 02 chuyên đề nhằm cập nhập, bổ sung kiến thức về nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, kiến thức về văn hóa lãnh đạo, quản lý và 01 chuyên đề báo cáo.

Phần II: kỹ năng có 06 chuyên đề kỹ năng gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp phòng, qua đó, phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và 01 chuyên đề báo cáo.

Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.

Bồi dưỡng cán bộ QLGD

TS. Lê Đình Huấn – Phó trưởng phòng QLĐT & KHCN phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Lê Đình Huấn – Phó Trưởng phòng quản lý đào tạo và Khoa học công nghệ đã nhấn mạnh: khóa học này sẽ trang bị những kiến thức cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, điều hành công tác của lãnh đạo cấp phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực thi công việc trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, TS.Lê Đình Huấn yêu cầu học viên thể hiện tinh thần và thái độ nghiêm túc trong quá trình tham gia lớp học, chấp hành tốt nội quy, quy chế lớp học, hoàn thành tốt chương trình, nội dung khóa học đề ra.

Phòng QLĐT&KHCN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *