khai giảng

Th4
10

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Tp. Đà Nẵng

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1, thành phố Đà Nẵng.

DETAIL