THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC K-22

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học...

BẮT ĐẦU:
26/03/2024
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

TRƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM; Số 20A, Ngõ 09 Nguyễn Khang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội   XEM BẢN ĐỒ

– Căn cứ Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật;
– Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc ban hành kèm theo theo thông tư Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học;
– Căn cứ Quyết định số 2842/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học cho Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;
– Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2024;
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể khoá “Đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học – K22” như sau:
1. Mục đích
Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
2. Chương trình học
Theo Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn giáo dục ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Đối tượng học tập
Cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn du học trong tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học.
4. Thời gian và hình thức học tập
– Thời gian học: Khoá học khai giảng 18h30, ngày 26/3/2024.
+ Lịch học cụ thể ban hành và gửi học viên sau.
+ Giờ học: Sáng: từ 7g30 đến 11g30; Chiều: từ 13g30 đến 17g00; Tối: từ 18g30
đến 22g00.
+ Hình thức học tập: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
5. Học phí: 3.500.000 đồng/học viên (đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ) Học viên nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
6. Đăng ký học:
Thông qua đối tác của trường, học viên đăng ký học tại TRƯỜNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM; Số 20A, Ngõ 09 Nguyễn Khang, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 096 4488720, 02466609628 (gặp cô Mến).
7. Cấp chứng chỉ:
Sau khi học viên hoàn thành Chương trình sẽ được nhà trường cấp “Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân để khóa bồi dưỡng được tổ chức thành công và đạt kết quả tốt.
Ghi chú: Thông báo chiêu sinh này thay Giấy mời nhập học.