THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC K-21

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học...

GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Số 451 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội   XEM BẢN ĐỒ

– Căn cứ Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật;
– Căn cứ Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vụ về ban hành chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học;
– Căn cứ Quyết định số 2842/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;
– Căn cứ Kế hoạch mở các khóa bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khoá “Đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học –K.21” phối hợp với Công ty CP Giáo dục Việt Nam tổ chức như sau:
1. Mục đích
Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
2. Chương trình
Được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Học viên hoàn thành chương trình được Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Đối tượng
– Cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn du học trong tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoặc các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tư vấn du học;
– Các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học.
4. Thời gian và hình thức học tập
– Thời gian và hình thức học tập:
+ Học vào các buổi tối trong tuần (từ 18g30 đến 22g 00)
+ Hình thức học tập: Kết hợp trực tiếp và trực tuyến
5. Học phí: 3.500.000 đồng/học viên (đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng chỉ)
6. Thủ tục đăng ký và địa chỉ liên hệ
Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam
Số: 451 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
7. Cấp chứng chỉ
Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp “Chứng chỉ Đào tạo Nghiệp vụ tư vấn du học” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân để khóa Đào tạo được tổ chức thành công và đạt kết quả tốt.
Ghi chú: Thông báo chiêu sinh này thay Giấy mời nhập học.