Khóa bồi dưỡng Công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường

Khóa Bồi dưỡng Công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao năng lực về phương pháp và kỹ năng thực hiện các hoạt động truyền thông...

Xem thông tin chi tiết tại đây

BẮT ĐẦU:
12/12/2023
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa- Khu liên cơ II. số 4 đường Phan Chu Trinh - p. Xuân Huân - Tp. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa   XEM BẢN ĐỒ

Chủ đề

Chiêu sinh

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác truyền thông trong giáo dục, đồng thời, nâng cao năng lực về phương pháp, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông trong các cơ sở giáo dục hiện nay.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa mở lớp bồi dưỡng Công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường tại Thành phố Nha Trang- tỉnh Khánh Hòa, với những nội dung như sau:

 1. Đối tượng bồi dưỡng
 • Cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục;
 • Giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông…;
 • Những người khác có nhu cầu.
 1. Chương trình bồi dưỡng

Theo quy định củaTrường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình bồi dưỡng gồm 02 ngày học trên lớp và 01 ngày vỉết bài thu hoạch. Học viên hoàn thành chương trình theo quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận.

 1. Thời gian và địa điểm học
 • Dự kiến khai giảng: Ngày 13/12/2023
 • Thời gian học: 02 ngày thứ Tư và thứ Năm ngày 13,14/12/2023
 • Địa điểm học tập: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa, số 03 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.
 1. Học phí: 1.000.000 đồng/HV (là chi phí trọn khóa, bao gồm chi phí tài liệu, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, và cấp chứng nhận)
 1. Thủ tục và liên hệ đăng ký:

Phòng Tổ chức cán bộ – Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa- Khu liên cơ II. số 4 đường Phan Chu Trinh – p. Xuân Huân – Tp. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258 3822837; 0909079245 (cô Đinh Thị Hà Bình)