Khóa BD nâng cao năng lực quản trị đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc năm 2023

Xem thông tin chi tiết tại đây

BẮT ĐẦU:
15/09/2023
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.   XEM BẢN ĐỒ

Chủ đề

Chiêu sinh

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phòng GD-ĐT huyện Cần Giuộc mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với những nội dung sau:

  1. Đối tượng bồi dưỡng

– Những người đã là cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

– Những giáo viên được quy hoạch cán bộ quản lý ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; những người khác có nhu cầu.

  1. Nội dung chương trình:
STT Tên chuyên đề TStiết LênLớp

1

Đổi mới lãnh đạo và quản lý trường học

8

8

2

Phát triển giáo dục toàn diện học sinh

8

8

3

Quản lý  nguồn nhân lực trong trường học

8

8

4

Quản lý tài chính, tài sản trong trường học

16

16

5

Xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường

8

8

6

Lập kế hoạch chiến lược  phát triển trường học

8

8

7

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và sáng kiến kinh nghiệm tại các trường học

8

8

8

Đánh giá, kiểm định chất lượng trong trường học

8

8

*

Học viên viết tiểu luận cuối khoá

20

  1. Thời gian và địa điểm học

* Dự kiến khai giảng: giữa tháng 09/2023

* Thời gian học: 92 tiết (09 ngày)

* Địa điểm học tập: Học tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Cần Giuộc

  1. Học phí:

2.500.000 đồng/HV (bao gồm chi phí tài liệu và cấp chứng nhận)

  1. Thủ tục đăng ký

* Theo mẫu sau:

 Tên đơn vị

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

Tham dự khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đáp ứng chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại Cần Giuộc năm 2023

TT Họ và Tên Giới tính Ngày tháng năm Nơi sinh (Tỉnh/ TP) Dân tộc Chức vụ Đơn vị công tác  Địa chỉ đơn vị công tác Trình độ CM-NV Điện thoại E-mail MST đơn vị
Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

Thủ trưởng đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

  1. Địa chỉ liên hệ

– Phòng GD&ĐT huyện Cần Giuộc: Số 38 đường Nguyễn Thái Bình, KP4, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. ĐT 038520181 (cô Phạm Thị Cơ)

– Phòng QLĐT & KHCN, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM; điện thoại: 028.38291718; 0946437079 (Thầy Nguyễn Văn Huê);

7. Cấp chứng nhận:

Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận theo quy định của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.