Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K.2

THỜI GIAN HỌC:
5 tuần
ID:
TVDH-2
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.   XEM BẢN ĐỒ

Chủ đề

Chiêu sinh

1. Mục đích

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

2. Chương trình 

Được ban hành kèm theo Thông số 01/2022/TTBGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ vấn du học

Học viên hoàn thành chương trình được Trường Cán bộ quản giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo

3. Đối tượng 

nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động vấn du học trong tổ chức kinh doanh dịch vụ vấn du học hoặc các nhân nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ vấn du học

Các tổ chức nhân liên quan đến hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ vấn du học

4. Thời gian hình thức học tập 

+ Học vào các buổi tối trong tuần (từ 18g30 đến 22g 00

+ Hình thức học tập: Kết hợp trực tiếp trực tuyến 

5. Học phí: 3.500.000 đồng/học viên (đã bao gồm tài liệu, lệ phí cấp chứng)

6. Thủ tục đăng và địa chỉ liên hệ 

Các đơn vị, nhân lập danh sách người tham gia bồi dưỡng (theo mẫu sau đây) gởi về địa chỉ sau

Địa chỉ nhận hồ

Phòng Quản Đào tạo Khoa học công nghệ Trường Cán bộ quản giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mọi chi tiết xin liên hệ: 028 39104145 (Phòng Quản Đào tạo và Khoa học công nghệ) hoặc điện thoại: 093 888 9876 (thầy Phạm Trọng Thủy

Email: cbqlhcm@gmail.com.