Khai giảng khóa tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, Sáng ngày 07/12/2023 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức khai giảng khóa tập huấn giảng dạy Kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Vũ Quảng – Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, công tác dân tộc đồng thời đề nghị giảng viên, chuyên viên nhà trường cần nhận thức rõ ý nghĩa về việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc trong giai đoạn hiện nay và động viên, tạo điều kiện cho học viên tham gia lớp học đầy đủ. Các Phòng/ Khoa chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Học viện Dân tộc làm tốt công tác quản lý lớp học theo kế hoạch đề ra.

Tham gia lớp tập huấn có trên 40 học viên gồm Trưởng, Phó các đơn vị, giảng viên, chuyên viên nhà trường.

Lớp tập huấn được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 07/12/2023 đến 09/12/2023. Tại đây, học viên được nghiên cứu các nội dung sau:

– Chuyên đề 1: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

– Chuyên đề 2: Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc.

– Chuyên đề 3: Pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số.

– Chuyên đề 4: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh.

– Chuyên đề 5: Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số.

– Chuyên đề 6: Công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua lớp tập huấn lần này, học viên được trang bị, bổ sung thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cũng như tổ chức bồi dưỡng về kiến thức dân tộc trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại lớp Tập huấn

Xuân Hoa – Văn Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *