Tin IEMH

Th1
02

Hành trình về nguồn của Đảng viên Chi bộ 2 Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Về nguồn là hoạt động thường xuyên, nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, thể hiện lòng tri ân, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng ta

DETAIL
Th12
07

Khai giảng khóa tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc năm 2023

Lớp tập huấn nhằm trang bị, bổ sung cho học viên thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cũng như tổ chức bồi dưỡng về kiến thức dân tộc…

DETAIL