Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức thẩm định Chương trình bồi dưỡng “Kỹ năng Hành chính – Văn phòng trong cơ sở giáo dục”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức thẩm định chương trình bồi dưỡng “Kỹ năng Hành chính – Văn phòng trong cơ sở giáo dục” của nhóm biên soạn TS. Phạm Thị Tuyết Minh và ThS. Phạm Công Hiệp theo Quyết định số 488/QĐ-CBQLGDHCM.

Căn cứ vào đề xuất thẩm định Chương trình bồi dưỡng “Kỹ năng Hành chính – Văn phòng trong cơ sở giáo dục” của nhóm biên soạn, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức Hội đồng thẩm định và tiến hành họp đánh giá vào chiều ngày 21/8/2023. Hội đồng có sự tham dự của các thành viên trong và ngoài trường. Sau khi nhóm biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung của chương trình bồi dưỡng, Hội đồng đã có những đóng góp rất hữu ích về mặt khoa học cũng như ý nghĩa thực tiễn.


Đại diện nhóm biên soạn TS. Phạm Thị Tuyết Minh đã có những trao đổi, chia sẻ thêm về nội dung của chương trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng để hoàn thiện chương trình.
Kết thúc buổi họp, Hội đồng thống nhất đánh giá chương trình bồi dưỡng: ĐẠT nhưng yêu cầu nhóm biên soạn nghiêm túc bổ sung, chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Tin và ảnh: P.QLĐT&KHCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *