TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC”

Vào chiều ngày 08/5/2024, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Trung tâm ngoại ngữ, tin học” của nhóm biên soạn do TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên (theo Quyết định số 261/QĐ-CBQLGDHCM). Hội […]

TỌA ĐÀM CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY

Tọa đàm trao đổi, chia sẻ các nội dung về: Xây dựng & hoàn thiện chiến lược phát triển cho nhà trường; Nâng cao chất lượng học tập cho học sinh bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy; Các kỹ năng quản trị nhà trường...

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định các tài liệu bồi dưỡng

Thực hiện Quyết định số 179,180/QĐ-CBQLGDHCM, vào sáng các ngày 28/3 và 02/4/2024, tại Phòng họp 2 của trường, Hội đồng đã thẩm định các tài liệu bồi dưỡng gồm: 1. Thiết kế và tổ chức hoạt động STEM ở trường phổ thông (TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên). 2. Bồi dưỡng năng lực […]

Thông báo Danh mục đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện các Quyết định số 1003, 1074, 1075, 1076/QĐ-CBQLGDHCM Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức các Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2024, sau khi hoàn thiện các hồ sơ tuyển chọn, kết quả danh mục có 4 đề tài KH&CN […]

Thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

TỌA ĐÀM “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức Cố vấn Giáo dục và Đào tạo Toàn cầu (TET), Australia phối hợp tổ chức Tọa đàm "CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY"

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2023, mã số: C2023.30.02 do TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ nhiệm

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2023 “Xây dựng bộ chỉ số phát triển giáo dục ở địa phương và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện”, mã số: C2023.30.02 do TS. Trần Thanh Nguyện […]
MORE NEWS  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *