Thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

BẮT ĐẦU:
09/10/2023
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.   XEM BẢN ĐỒ