Thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

BẮT ĐẦU:
01/04/2024
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.   XEM BẢN ĐỒ

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ, chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo đúng quy định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ theo phương thức học trực tuyến kết hợp trực tiếp, cụ thể như sau:
1. Nội dung học
Theo chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2774/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 26/9/2023.
2. Thời lượng bồi dưỡng: 160 tiết/khóa.
3. Thời gian, phương thức học:
Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận chiêu sinh liên tục và mở lớp vào thời điểm số lượng học viên đăng ký đảm bảo đủ để mở lớp, dự kiến như sau:
– Thời gian học: 01/4/2024
– Học trực tuyến vào các buổi tối trong tuần và ngày thứ Bảy, Chủ Nhật
4. Đối tượng:
Viên chức giáo vụ làm việc trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập) chưa hoàn thành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ.
5. Học phí: 2.500.000 đồng/người/khóa. (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm ngàn đồng/người/khóa).
6. Hồ sơ dự tuyển, gồm có:
– Đăng ký tham gia (theo link đính kèm);
– Quyết định cử đi học (bản chính) – áp dụng trường hợp đơn vị cử;
– Bản sao văn bằng cao nhất (photo công chứng);
7. Thông tin liên hệ
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị Quý cơ quan, các đơn vị thông báo rộng rãi để cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu đăng ký tham gia lớp học.
Địa chỉ gửi Công văn giới thiệu kèm danh sách theo mẫu về: Phòng QLĐT- KHCN, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày đăng ký tham gia lớp học đối với từng lớp học cụ thể như trên. Đồng thời, gửi danh sách vào địa chỉ email: ndmnhat@iemh.edu.vn để tổng hợp.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với:
Phòng QLĐT-KHCN, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
Điện thoại: 02838104145;
DĐ: 0942.104.403 (CV Nguyễn Đình Minh Nhật).
Email: ndmnhat@iemh.edu.vn

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị.