Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Bồi dưỡng năng lực tổ chức giao lưu văn hoá và hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục trong kỷ nguyên toàn cầu hoá”

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-CBQLGDHCM ngày 09/10/2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Bồi dưỡng năng lực tổ chức giao lưu văn hoá và hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục trong kỷ nguyên toàn cầu hoá” do ThS. Trần Thị Hảo làm chủ biên. Hội đồng thẩm định có sự tham dự của các thành viên trong và ngoài trường dưới sự chủ trì của TS. Đinh Thị Kim Loan -Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đánh giá cao về tính ý nghĩa của Chương trình bồi dưỡng và sự cần thiết của Chương trình nếu được triển khai áp dụng vào thực tiễn. Trên cơ sở nội dung của Chương trình bồi dưỡng, Hội đồng đã có những góp ý rất cụ thể về mặt cấu trúc, nội dung, phân phối thời lượng cho từng nội dung,… của Chương trình.

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch Hội đồng kết luận Chương trình bồi dưỡng “Bồi dưỡng năng lực tổ chức giao lưu văn hoá và hợp tác quốc tế của các cơ sở giáo dục trong kỷ nguyên toàn cầu hoá” được đánh giá “Đạt yêu cầu”, tuy nhiên nhóm biên soạn cần chỉnh sửa, bổ sung theo các góp ý của Hội đồng để Chương trình được hoàn thiện hơn trước khi ban hành.

Tin và ảnh: P. QLĐT&KHCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *