Họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Ứng dụng ChatGPT trong dạy học và quản lý nhà trường”

Vào chiều ngày 03/11/2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng Ứng dụng ChatGPT trong dạy học và quản lý nhà trường của nhóm biên soạn do ThS. Vương Hồng Quân và ThS. Nguyễn Văn Huê đồng chủ biên (theo Quyết định số 713/QĐ-CBQLGDHCM). Hội đồng thẩm định có sự tham dự đầy đủ của các thành viên dưới sự chủ trì của TS. Vũ Quảng – Chủ tịch Hội đồng.

Đại diện nhóm biên soạn ThS. Vương Hồng Quân có những chia sẻ ngắn gọn về các nội dung dự kiến sẽ triển khai trong Chương trình bồi dưỡng. Trên cơ sở nội dung của Chương trình bồi dưỡng, Hội đồng đã có những góp ý rất cụ thể về mặt cấu trúc, nội dung, phân phối thời lượng cho từng nội dung,… của Chương trình.

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch Hội đồng kết luận Chương trình bồi dưỡng “Ứng dụng ChatGPT trong dạy học và quản lý nhà trườngđược đánh giá “Đạt yêu cầu”, tuy nhiên nhóm biên soạn cần chỉnh sửa, bổ sung theo các góp ý của Hội đồng để Chương trình được hoàn thiện hơn trước khi đề nghị ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *