Giải pháp bồi dưỡng giáo dục kỹ năng sống theo quan điểm sư phạm tích hợp cho giáo viên

1. Đặt vấn đề:

Hình thành và phát triển kỹ năng sống cho con người nói chung và trẻ em ở lứa tuổi thanh thiếu niên nói riêng là việc làm quan trọng, hết sức có ý nghĩa trong công tác giáo dục.

Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ ở độ tuổi trung học cơ sở, phạm pháp ngày càng gia tăng và mức độ nghiêm trọng của nó đã đến mức báo động.

Tìm hiểu thực trạng của việc tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở bậc trung học cơ sở như: nội dung giáo dục kỹ năng sống, hình thức tổ chức hay những khó khăn làm giảm chất lượng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống là việc cần quan tâm khi bàn đến giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2. Giải quyết vấn đề:

Lí luận về tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở:

– Lí luận về tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở: phân loại kỹ năng sống, kỹ năng sống cho học sinh THCS, hình thức giáo dục kns cho học sinh THCS.

– Hình thức giáo dục kỹ năng sống: theo các hình thức giờ học riêng biệt, lồng ghép vào hoạt động giáo dục, tích hợp ngoài giờ lên lớp, tích hợp vào môn học, hoặc dạy mọi lúc mọi nơi.

Phương thức giáo dục kỹ năng sống:

Hệ thống kỹ năng sống cho học sinh THCS

Hình thức giáo dục kỹ năng sống

Nguyên nhân đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcs chưa được quan tâm

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS

3. Kết luận:

– Thứ nhất: việc hình thành và phát triển kỹ năng sống không những dựa vào bản thân của học sinh mà đó còn là sự giúp sức và hỗ trợ từ phía gia đình, nhà trường, từ các tổ chức đoàn thể, từ cơ quan truyền thông.

– Thứ hai: cần tăng cường việc tích hợp việc dạy làm người trong tất cả các môn học và cần thiết kế những môn chuyên biệt chuyên dạy làm người và môn học kỹ năng sống cũng là một trong những môn dạy làm người rất hiệu quả.

– Thứ ba: cần phải đầu tư cho đội ngũ chuyên nghiên cứu về tâm lý học đường, giá trị sống, kỹ năng sống để thiết kế chương trình, bài giảng và xây dựng đội ngũ chuyên trách để tham gia giảng dạy, tư vấn cho học sinh về các vấn đề liên quan đến cuộc sống của các em.

Tài liệu tham khảo:

1. Tô Thị Ánh và Nguyễn Thị Bích Hồng (1991), “Tâm lý học lứa tuổi”, Nhà xuất bản Giáo dục.

2. Nguyễn Thanh Bình (2007), “Giáo trình Giáo dục kỹ năng sống”, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

3. Nguyễn Hữu Long (chủ biên) (2016), “Phát triển kỹ năng sống – cho lứa tuổi thiếu niên”, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ.

5. Nguyễn Quang Uẩn (2008), “Khái niệm kỹ năng sống xét theo góc độ Tâm lý học”, Tạp chí Tâm lý học.

6. Tài liệu chương trình (2003), “Thực nghiệm giáo dục sống khỏe mạnh và kỹ năng sống cho học sinh THCS”, Bộ Giáo dục và đào tạo hợp tác với UNICEF.

7. Tài liệu Dự án (Toàn tập 8 quyển) (1996), “Chương trình Giáo dục kỹ năng sống để bảo vệ sức khỏe và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài trường”, UNICEF.

Tháng 8/2017

Trình bày: TS. Nguyễn Hữu Long

PGĐ Phân viện miền Nam – Học viện thanh thiếu niên Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *