THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – K.19

Trang bị, cập nhật, cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LIÊN VIỆT Số 1 Ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội   XEM BẢN ĐỒ