CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG, CHUYÊN BIỆT VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC, KHÓA 07 NĂM 2023

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác- Khóa 07 năm 2023

BẮT ĐẦU:
24/10/2023
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.   XEM BẢN ĐỒ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác- Khóa 07 năm 2023”, với nội dung như sau:

1. Các lớp được tổ chức

– Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường phổ thông;

– Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường mầm non;

– Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác.

2. Chương trình bồi dưỡng

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-CBQLGDHCM ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác.

Chương trình gồm 14 chuyên đề, 230 tiết, trong đó 90 tiết lên lớp và 140 tiết tự nghiên cứu (Học viên sẽ được nhận Kế hoạch giảng dạy và học tập vào ngày khai giảng).

3. Đối tượng tham dự

– Cán bộ quản lý, giáo viên thuộc diện quy hoạch ở các trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác;

– Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.

4. Thời gian, hình thức và địa điểm học tập

– Thời gian học tập: 4.5 tuần, học vào 2 ngày thứ Bảy và CN + 01 tuần thực tế và viết báo cáo.

– Dự kiến khai giảng:

+  Khai giảng lúc 8g00 ngày 24/10/2023

+ Các khóa tiếp theo khai giảng vào giữa và cuối các tháng 11, 12/2023.

Hình thức và địa điểm học tập:

+ Trực tuyến kết hợp trực tiếp (trực tiếp 2 nội dung: nghiên cứu thực tế và Lễ bế giảng trao chứng nhận tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh)

5. Kinh phí học tập

+ Học phí: 2.500.000 đồng/học viên (bao gồm cả tiền tài liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận).

6. Địa chỉ liên hệ:

Phòng QLĐT & KHCN, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM; điện thoại: 028.38223258 (Phòng QLĐT & KHCN); hoặc 0896 87 91 71 (Thầy Hoàng Đình Thái);

7. Cấp chứng nhận:

Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp “Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường mầm non/ trường phổ thông” theo quy định của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự quan tâm của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân để khóa bồi dưỡng được tổ chức thành công.