Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế  “HƯỚNG NGHIỆP, KHỞI NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI SỐ –  GIẢI PHÁP CHO GIÁO DỤC VIỆT NAM”

1. Mục tiêu hội thảo
– Tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu, khả năng ứng dụng nghiên cứu trong lĩnh vực hướng nghiệp, khởi nghiệp;
– Tăng cường trao đổi học thuật trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học trong nước và ngoài nước;
– Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết với các tổ chức giáo dục quốc tế.
2. Nội dung hội thảo
Hội thảo tập trung vào những nội dung sau:
– Những vấn đề lý luận, mô hình hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thời đại số;
– Thực trạng hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thời đại số ở Việt Nam và trên thế giới;
– Những khó khăn, thuận lợi, cơ hội, thách thức về hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thời đại số;
– Xây dựng mô hình hệ sinh thái hướng nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời đại số: kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng tại Việt Nam;
– Tư duy đổi mới sáng tạo trong các nhà trường;
– Vai trò của khoa học công nghệ đối với hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp tại Việt Nam và các nước trên thế giới;
– Vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp;
– Phát triển hệ sinh thái hướng nghiệp, khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số;
– Giải pháp, cơ chế, chính sách để xây dựng mô hình hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thời đại số;
– Công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông về hướng nghiệp, khởi nghiệp trong thời đại số;
– Những vấn đề khác có liên quan trực tiếp đến chủ đề Hội thảo.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức
Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 30/11/2023, tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thể lệ viết bài hội thảo
Bài viết gửi về cho hội thảo cần phải được trình bày theo thể lệ sau:
– Quy định về ngôn ngữ viết bài hội thảo: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt
– Quy định về cách thức trình bày toàn văn bài viết hội thảo:
+ Độ dài của bài viết: Từ 8 đến 10 trang A4
+ Sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 của chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word (hoặc tương đương). Mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.
+ Trật tự trình bày bài viết hội thảo:
(1) Tên bài viết: Chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14; họ tên tác giả, chữ thường, đậm.
(Ví dụ: Nguyễn Văn A); Đơn vị công tác: viết bình thường, đậm, nghiêng; địa chỉ email; số điện thoại.
(2) Tóm tắt bài viết: 100-200 từ;
(3) Từ khóa: 4-5 từ hoặc cụm từ;
(4) Nội dung chính của bài viết: Các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm;
(5) Tài liệu trích dẫn và tham khảo: trình bày theo quy định của Hội Tâm lí học Hoa Kỳ (American Psychological Association/APA).
5. Tài liệu xuất bản của hội thảo
Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế có chỉ số xuất bản ISBN hoặc Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (được tính 0.75 điểm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 5/7/2023 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023).
6. Đối tượng tham gia hội thảo
Tất cả các nhà khoa học, các chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp… trong và ngoài nước quan tâm đến mục tiêu và nội dung của Hội thảo được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo, triển lãm tại Hội thảo.
7. Phí đăng bài hội thảo
– Lệ phí đăng bài:1.000.000đ/bài (một triệu đồng, chỉ áp dụng cho những bài báo được chọn đăng).
– Tác giả/nhóm tác giả thanh toán khoản phí đăng bài trong cho Ban tổ chức theo thông tin tài khoản ngân hàng sau đây:
+ Tên chủ tài khoản: Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM
+ Số tài khoản: 32644419, tại ngân hàng Á Châu (ACB), chi nhánh Sài Gòn.
+ Nội dung chuyển khoản: Họ và tên tác giả/các tác giả + tên đơn vị công tác + lệ phí đăng bài hội thảo quốc tế 2023 (ghi không dấu, ví dụ: Nguyen Van A, Truong CBQLGD TPHCM, le phi dang bai hoi thao quoc te 2023).
8. Thời hạn và địa chỉ nhận bài
– Thời gian nhận bài: Kể từ ngày ra thông báo cho đến ngày 30/10/2023.
– Địa chỉ nhận bài: Bài viết tham gia hội thảo vui lòng gửi về cho ThS. Lê Khánh Vân qua địa chỉ email: hoithaoquocte2023@iemh.edu.vn Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mọi thông tin liên quan đến hội thảo, vui lòng liên hệ TS. Trương Văn Tuấn, số ĐT: 0919.699.891; hoặc TS. Trần Kiều Dung, số ĐT: 0905.652.095.
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và kính mời quý Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, trung tâm giáo dục thường xuyên, các Học viện, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tham gia viết bài cho hội thảo.
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *