Thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-CBQLGDHCM ngày 14/3/2024, vào sáng ngày 18/3/2024 tại Phòng họp 2, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025. TS.Vũ Quảng – Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng chủ trì và điều hành  cuộc họp. Có 03 đề xuất đề tài KH&CN được đưa vào xác định danh mục. Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá cụ thể cho từng đề tài theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả có 03/03 đề xuất đề tài được tuyển chọn để đăng ký danh mục với Bộ GD&ĐT (bao gồm đề tài được giao theo tiềm lực và đề xuất đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục).

Hội đồng yêu cầu cá nhân đề xuất đề tài phối hợp với Phòng QLĐT&KHCN thực hiện hồ sơ  gửi Vụ KHCN&MT, Bộ GD&ĐT theo quy định.

Tin: P.QLĐT&KHCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *