Thực hiện các Quyết định số 1003, 1074, 1075, 1076/QĐ-CBQLGDHCM Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức các Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2024, sau khi hoàn thiện các hồ sơ tuyển chọn, kết quả danh mục có 4 đề tài KH&CN cấp trường được triển khai thực hiện năm 2024, gồm:

  1. Đề tài “Dạy học các chuyên đề kỹ năng trong chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương theo định hướng phát triển năng lực”. 
  2. Đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
  3. Đề tài “Quản lý hoạt động giao lưu văn hoá quốc tế ở trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
  4. Đề tài “Xây dựng quy trình tổ chức hợp tác quốc tế tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh”.

Một số hình ảnh của buổi họp HĐ tuyển chọn:

Tin và ảnh:P.QLĐT&KHCN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *