Giới thiệu

Sứ mệnh và tầm nhìn

SỨ MỆNH VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP.Hồ Chí Minh duy trì và nâng cao vị trí của mình với tư cách là một trung tâm uy tín hàng đầu cấp quốc gia về đào tạo – bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức, viên chức […]

DETAIL

Lịch sử phát triển

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Cán bộ Quản lý và nghiệp vụ thuộc Bộ Giáo dục Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập theo quyết định số 18/QĐGD ngày 24-3-1976. Nhiệm vụ chính của […]

DETAIL