Hàn Quốc

Th3
24

Đa dạng hóa chương trình trao đổi và học tập quốc tế

Với định hướng xây dựng nền giáo dục quốc tế hóa, nhiều trường đại học thường xuyên tổ chức hàng loạt hoạt động giao lưu, chương trình học tập, tham quan gắn kết cùng các trường đại học, chuyên gia, giảng viên nước ngoài nhằm mang đến nhiều cơ hội cọ xát cho sinh viên.

DETAIL