cán bộ

Th4
11

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tổ chức lớp tập huấn “kinh nghiệm và kỹ năng đăng bài trên tạp chí quốc tế”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức lớp tập huấn “Kinh nghiệm và kỹ năng đăng bài trên tạp chí quốc tế” cho đội ngũ viên chức nhà trường.

DETAIL
Th3
10

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

DETAIL