TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là trường Cán bộ Quản lý và nghiệp vụ thuộc Bộ Giáo dục Thanh niên Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập theo quyết định số 18/QĐGD ngày 24-3-1976. Nhiệm vụ chính của nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và cốt cán chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục ở các huyện, tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

  XEM THÊM
Truong-CBQLGD-TPHCM

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

CHI TIẾT  

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Logo-1
Logo-2
Logo-3
Logo-4