Full Width Blog

Th12
07

Khai giảng khóa tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc năm 2023

Lớp tập huấn nhằm trang bị, bổ sung cho học viên thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc cũng như tổ chức bồi dưỡng về kiến thức dân tộc…

DETAIL
Th11
27

Tài liệu Hội thảo Khoa học quốc tế năm 2023

1. Báo cáo đề dẫn Hội thảo Vũ Quảng – Hiệu Trưởng Trường CBQL giáo dục TP. Hồ Chí Minh (tải về) 2. Xây dựng mô hình trường Đại học cạnh tranh hướng tới cơ hội nghề nghiệp cho người học Agustinus Hermino – Đại Học Quốc gia Lào, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân […]

DETAIL
Th11
06

Họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Ứng dụng ChatGPT trong dạy học và quản lý nhà trường”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định chương trình bồi dưỡng “Ứng dụng ChatGPT trong dạy học và quản lý nhà trường”

DETAIL
Th11
06

Kết quả xác định Danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện Quyết định số 686/QĐ-CBQLGDHCM ngày 20/10/2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng xác định

DETAIL
Th10
25
Th10
05

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022, mã số: B2022-HQG-01 do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ năm 2022 “Nghiên cứu mối quan hệ giữa điều kiện làm việc của giáo viên và sức khỏe của trường phổ thông (School Health) tại Việt Nam”

DETAIL
Th9
29

94 cán bộ, giáo viên hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục

BTO-Trường Cao đẳng Bình Thuận vừa phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục (CTVTTGD).

DETAIL
Th9
29

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức thẩm định các Chương trình bồi dưỡng theo các Quyết định 580, 588/QĐ-CBQLGDHCM

DETAIL