Đề tài, dự án

Apr
01

Thông báo Danh mục đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện các Quyết định số 1003, 1074, 1075, 1076/QĐ-CBQLGDHCM Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức các Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2024, sau khi hoàn thiện các hồ sơ tuyển chọn, kết quả danh mục có 4 đề tài KH&CN […]

DETAIL
Apr
01

Thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

DETAIL