tập huấn

Th4
11

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM tổ chức lớp tập huấn “kinh nghiệm và kỹ năng đăng bài trên tạp chí quốc tế”

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức lớp tập huấn “Kinh nghiệm và kỹ năng đăng bài trên tạp chí quốc tế” cho đội ngũ viên chức nhà trường.

DETAIL