Tài liệu Hội thảo Khoa học quốc tế năm 2023

1. Báo cáo đề dẫn Hội thảo

Vũ Quảng – Hiệu Trưởng Trường CBQL giáo dục TP. Hồ Chí Minh (tải về)

2. Xây dựng mô hình trường Đại học cạnh tranh hướng tới cơ hội nghề nghiệp cho người học

Agustinus Hermino – Đại Học Quốc gia Lào, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tải về)

3. Tư vấn hướng nghiệp với sự phát triển năng lực học sinh trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Bùi Việt Phú – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (tải về)

4. Mô hình quản lý hệ thống khởi nghiệp edu-project trong việc thiết lập quá trình tự học nhằm nâng cao sự tự tin của sinh viên đại học

Rochmawati M.Pd – Đại học Quốc gia Malang, Indonesia (tải về)

5. Khởi nghiệp bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nguyễn Minh Huyền Trang – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (tải về)

6. Phân tích lập bản đồ thư mục dựa trên tài liệu Big data cho các năng lực thích ứng với công nghiệp 4.0 và 5.0: Ý nghĩa cho định hướng nghề nghiệp

Chai Ching Tan – Đại học Nakhon Sawan Rajabhat (tải về)

7. Giáo dục hướng nghiệp – Một trong những con đường phát triển bền vững cho học sinh

Trần Thanh Nguyện – Trường CBQL giáo dục TP. Hồ Chí Minh (tải về)

Tài liệu Hội thảo Khoa học quốc tế năm 2023 (tải về)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *