Author: Webmaster

Jun
18

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHÓA 01- NĂM 2024

Đối tượng bồi dưỡng – Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; – Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo. – Các đối tượng khác có nhu cầu. Kinh phí, thời gian học và hình thức […]

DETAIL
May
29

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định các chương trình và tài liệu bồi dưỡng

Thực hiện Quyết định số 230,261,292/QĐ-CBQLGDHCM, vào sáng các ngày 25/4 và 08/5 và ngày 22/5, tại Phòng họp 2 của trường, Hội đồng thẩm định các tài liệu bồi dưỡng được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng gồm: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường hiệu quả […]

DETAIL
May
28

Các Chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2024

Danh mục các chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, viên chức năm 2024

DETAIL
May
09

TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC”

Vào chiều ngày 08/5/2024, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Trung tâm ngoại ngữ, tin học” của nhóm biên soạn do TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên (theo Quyết định số 261/QĐ-CBQLGDHCM). Hội […]

DETAIL
Apr
07

TỌA ĐÀM CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY

Tọa đàm trao đổi, chia sẻ các nội dung về: Xây dựng & hoàn thiện chiến lược phát triển cho nhà trường; Nâng cao chất lượng học tập cho học sinh bằng cách đổi mới phương pháp giảng dạy; Các kỹ năng quản trị nhà trường…

DETAIL
Apr
03

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định các tài liệu bồi dưỡng

Thực hiện Quyết định số 179,180/QĐ-CBQLGDHCM, vào sáng các ngày 28/3 và 02/4/2024, tại Phòng họp 2 của trường, Hội đồng đã thẩm định các tài liệu bồi dưỡng gồm: 1. Thiết kế và tổ chức hoạt động STEM ở trường phổ thông (TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên). 2. Bồi dưỡng năng lực […]

DETAIL
Apr
01

Thông báo Danh mục đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện các Quyết định số 1003, 1074, 1075, 1076/QĐ-CBQLGDHCM Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức các Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2024, sau khi hoàn thiện các hồ sơ tuyển chọn, kết quả danh mục có 4 đề tài KH&CN […]

DETAIL
Apr
01

Thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

DETAIL