Khoa học công nghệ

May
09

TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG “NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC”

Vào chiều ngày 08/5/2024, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM tổ chức họp Hội đồng thẩm định chương trình bồi dưỡng “Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Trung tâm ngoại ngữ, tin học” của nhóm biên soạn do TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên (theo Quyết định số 261/QĐ-CBQLGDHCM). Hội […]

DETAIL
Apr
03

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng thẩm định các tài liệu bồi dưỡng

Thực hiện Quyết định số 179,180/QĐ-CBQLGDHCM, vào sáng các ngày 28/3 và 02/4/2024, tại Phòng họp 2 của trường, Hội đồng đã thẩm định các tài liệu bồi dưỡng gồm: 1. Thiết kế và tổ chức hoạt động STEM ở trường phổ thông (TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ biên). 2. Bồi dưỡng năng lực […]

DETAIL
Apr
01

Thông báo Danh mục đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

Thực hiện các Quyết định số 1003, 1074, 1075, 1076/QĐ-CBQLGDHCM Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM đã tổ chức các Hội đồng tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp trường năm 2024, sau khi hoàn thiện các hồ sơ tuyển chọn, kết quả danh mục có 4 đề tài KH&CN […]

DETAIL
Apr
01

Thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM thông báo kết quả xác định Danh mục đề tài KH&CN cấp bộ năm 2025

DETAIL
Mar
05

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2023, mã số: C2023.30.02 do TS. Trần Thanh Nguyện làm chủ nhiệm

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2023 “Xây dựng bộ chỉ số phát triển giáo dục ở địa phương và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện”, mã số: C2023.30.02 do TS. Trần Thanh Nguyện […]

DETAIL
Feb
02

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-02 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

Thực hiện Quyết định số 1065/QĐ-CBQLGDHCM ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM, nhà trường tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2022 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài: – Tên đề tài: “Giải pháp phát triển hoạt động nghiên […]

DETAIL
Jan
23

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2023 do TS. Đinh Thị Kim Loan làm chủ nhiệm

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp trường năm 2023 do TS. Đinh Thị Kim Loan làm chủ nhiệm đề tài

DETAIL
Jan
10

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2022-HQG-01

Thực hiện Quyết định số 4422/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, vào sáng ngày 10 tháng 01 năm 2024, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ: “Nghiên […]

DETAIL