Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục K.09 năm 2023

Để góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình hiện nay...

Xem thông tin chi tiết tại đây

BẮT ĐẦU:
18/12/2023
GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.   XEM BẢN ĐỒ

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Mỉnh thông báo mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục K.09 năm 2023”, với nội dung như sau:

 1. Các lớp được tổ chức
 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường phổ thông;
 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường mầm non;
 • Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác.
 1. Chương trình bồi dưỡng

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-CBQLGDHCM ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phô thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác.

Chương trình gồm 14 chuyên đề, 230 tiết, trong đó 90 tiết lên lớp, 140 tiết thực hành và tự nghiên cứu (Học viên sẽ được nhận Kế hoạch giảng dạy và học tập vào ngày khai giảng).

 1. Đối tượng tham dự
 • Cán bộ quản lý, giáo viên thuộc diện quy hoạch ở các trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác;
 • Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.
 1. Thời gian, hình thức và địa điểm học tập
 • Thời gian học tập: 06 tuần (học vào các tối thứ 2,4,6) + 01 tuần thực tế và viết báo cáo.
 • Dự kiến khai giảng: 18g30 ngày 18/12/2023
 •  Hình thức và địa điểm học tập: Trực tuyến kết hợp trực tiếp
 1. Kinh phí học tập

Học phí: 2.500.000 đồng/học viên (bao gồm cả tiền tài liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận)

6. Địa chỉ liên hệ

Thầy Nguyễn Văn Huê – Phòng QLĐT & KHCN, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Mỉnh, số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại 0946 43 70 79.